Kombi

ECA Proteus Kombi Kullanımı – Arıza Kodları ve Çözümleri

ECA Proteus Kombi Kullanımı ve Kılavuzu

Aşağıdaki görselde ECA Proteus kombinin kumanda paneli gözükmektedir. Numaralı elamanların liste halinde ne amaçla kullanıldığını detaylı bir şekilde listeledik.

ECA Proteus Kombi Kumanda Paneli

ECA Proteus Kombi Kullanımı

1 = ON/OFF Açma / Kapatma Düğmesi: Cihazı açıp kapatmak için bu düğmeyi kullanmalısınız. Bu düğmeyi kullanırken fazla bir basınç uygulamamaya dikkat ediniz. Fazla basınç uygulanması durumunda düğmenin kırılması ya da elektronik anakart üzerindeki parçanın bozulmasına neden olabilir.

2 = Gösterge Paneli L3, L4, L6 ve L7 LED’leri (İkaz Lambaları): Gösterge paneli üzerinde bulunan 4 adet LED aracılığıyla hem cihazda yapılan işlemler takip edilebilir hem de arıza durumunda LED’ler çeşitli şekilde yanarak (açık, kapalı, hızlı yanıp sönme) ikaz verirler.

LED’ler 3 farklı şekilde ikaz verir:

 • Açık (Yanıyor)
 • Kapalı (Yanmıyor)
 • Hızlı yanıp sönme (0.10 saniye açık – 0.40 saniye kapalı)

Gösterge panelinde normal fonksiyonların görünümleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Bu fonksiyonlar otomatik olarak gösterge paneli üzerinde görünürler.

TabloL3L4L6L7
Stand-by (Bekleme Konumu)YanıyorYanmıyorYanmıyorYanmıyor
Merkezi ısıtma (kalorifer devresi) devreye girmek için bekleme süresi aktifHızlı yanıp sönmeYanmıyorYanmıyorYanmıyor
Merkezi ısıtma (kalorifer tesisatı) devrede ve brülör çalışıyorYanıyorYanmıyorYanıyorYanıyor
Sıcak kullanım suyu alınıyor ve brülör devredeYanıyorYanmıyorYanıyorHızlı yanıp sönme

Merkezi ısıtma devresinin sık sık devreye girip çıkmaması için iki merkezi ısıtma arasında belirlenmiş olan devre dışı zamanın tamamlanmış olması gerekir. Bu süre 3 dakikadır. (fabrika ayarıdır ve 0 ile 15 dakika arasında servis tarafından ayarlanabilir) ve bu süre içerisindeyken L3 hızlı yanıp söner.

3 = Kalorifer (Merkezi Isıtma) Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi: Bu düğmenin iki farklı kullanım amacı vardır;

 • Merkezi ısıtma suyu sıcaklığı ayarlanabilir

Eğer oda termostatı kullanıyorsanız, bu anahtar düğmesini max. konumuna getirmeniz gerekir.

 • Kış / Yaz konum seçimi de bu düğme ile yapılır. 35 – 80 (min – max) arasındaki sıcaklık aralığı kış konumudur. Ayar düğmesini görseldeki yaz konumuna getirdiğiniz zaman yaz konumu aktif hale gelir ve kombiyi sıcak su ayarında kullanabilirsiniz.

4 = Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi: Bu ayar düğmesi ile sıcak suyun sıcaklığını (35 – 60) ayarlayabilirsiniz.

5 = Reset (PB1), Servis (PB3) ve Bacalı (PB4) Butonları

PB1 Reset Butonu: Sistemi kilitleyen (anakart) arızaların resetlenmesi için kullanılır. Cihaz herhangi bir arıza kodu belirttiğinde ilk olarak reset işlemini uygulayın. Arıza deva ederse servis çağırın.PB2 Butonu: ECA Proteus kombilerde bir fonksiyonu yoktur.PB3 Servis Butonu: Parametre ayarlarında değişiklik yapılması gerektiğinde kullanılır.PB4 Baca Butonu: Servis tarafından kullanılır.Not: PB3 ve PB4 butonları sadece servis tarafından kullanılır.6 = Termomanometre: Bu parça üzerinde merkezi ısıtma su basıncı ve gidiş suyu sıcaklığının derecesini görebilirsiniz. Cihaz içerisindeki su basıncı 1,5 bar olacak şekilde ayarlanmalıdır. Fazla su basıncı olması dahilinde kombi 3 bar emniyet ventilinden fazla suyu boşaltacaktır.

7 = Program Saati: Cihazı istenilen gün ve saatte çalıştırmayı sağlayan programdır. 8 ayrı program dahil edilebilir.

ECA Proteus Kombinin Çalıştırılması ve Kapatılması

 • Açma/Kapatma düğmesini “ON” konumuna getiriniz. Bu konmda L3 ikaz lambası belirli bir süre yanıp sönecek ve bu arada cihaz içsel fonksiyonlarının testini yapacaktır. Bu test tamamlanıp olumlu sonuç alındığı takdirde L3 ikaz lambası devamlı yanarak cihazınızın çalışmaya hazır olduğunu size bildirecektir. Bu durumda, cihazınız kış konumunda ise ateşleme ünitesi devreye girerek brülörün yanmasını sağlayıp cihazın merkezi ısıtma ve ihtiyaç halinde sıcak su temini görevini başlatacaktır. Cihazınız yaz konumunda ise sıcak su temini için sıcak su kullanma musluğunun açılmasını bekleyecektir.
 • Otomatik ateşleme olumsuzluklara karşı belli aralıklarla 5 defa ateşleme imkanına sahiptir, sonuçta brülörün yanması gerçekleşmez ise cihaz arıza konumuna geçecek ve L4 arıza ikaz lambası sürekli yanarak sizi ikaz edecektir. Bu durumda reset düğmesine basarak ateşlemenin tekrarını sağlayınız.
 • Açma / Kapatma düğmesi “OFF” konumuna getiriniz. Bu konumda cihaz kapanır ve bütün ikaz lambaları söner.

ECA Proteus Kombinin Kalorifer Devresinin Çalıştırılması

Kalorifer suyu sıcaklık ayar düğmesi ile yaz / kış konumunu ayarlayabilirsiniz.

 • Yaz Konumu

Kalorifer suyu sıcaklık ayar düğmesini “güneş simgesi” konumuna getiriniz, yaz konumunda cihazınız sadece sıcak su kullanımı için çalışır..

 • Kış Konumu

Kalorifer suyu sıcaklık ayar düğmesini “kar simgesi” konumuna getiriniz, kış konumunda cihazınız merkezi ısıtmayı sağladığı gibi sıcak su musluğu açıldığında da sıcak su kullanma imkanı sağlar.

 • Cihazınızın kalorifer suyu sıcaklık ayar düğmesini 35 ile 80 derece arasına istediğiniz bir sıcaklık değerine getiriniz. Bu konumda kalorifer devresi su sıcaklığı ayarladığınız sıcaklıkta sabit kalacaktır. Kalorifer devresi çalışırken L7 ikaz lambası devamlı yanar, musluk açılıp sıcak su kullanımı başladığında aynı ikaz lambası yanıp sönerek cihazın merkezi ısıtmayı iptal edip sıcak su kullanımına başladığını bildirir.
 • Ayar düğmesinin yaz konumuna “güneş simgesi” getiriniz, yaz konumu aktif hale gelir. Merkezi ısıtma sistemi devreden çıkar ve tekrar Stand-by konuma dönülür.

ECA Proteus Kombi Sıcak Kullanım Suyu Alınması

Kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesiyle 35 ile 60 derece arasında, istediğiniz bir sıcaklıkta sıcak su kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Cihazınız sıcak su kullanımına merkezi ısıtma devresine göre öncelik verecektir. Cihaz:

 • Stand-by konumda iken veya
 • Merkezi ısıtma sistemi çalışıyorken sıcak kullanım suyu alınabilir. (Cihaz sıcak kullanım suyu önceliklidir bu yüzdenmerkezi ısıtma sistemi çalışıyorken de sıcak kullanım suyu alınabilir.)
 • Kullanım suyu musluktan akmaya başladığı zaman sıcak kullanım suyu işletimi devreye girer.

Kullanım suyu ihtiyacı sona erdiğinde (sıcak su musluğu kapatıldığında) cihaz bir önceki işletim duruma geri döner.

ECA Proteus Kombi Donma Koruması

Cihaz, su tesisatlarını donmaya karşı koruma için sensörlerden algılanan su sıcaklık değerlerine göre kendiliğinden devreye girer ve çıkar. Donma koruması, hem merkezi ısıtma (kalorifer tesisatı) hem de sıcak su kullanım suyu tesisatını korur. Donma koruması iki düzeyde gerçekleşir.

 • 1. Düzey Donma Koruması: Cihaz stand-by konumdaken merkezi ısıtma suyu sensörü 8 dereceden düşük bir sıcaklık algılandığında pompa kendiliğinden devreye girerek su sıcaklığı 10 derece çıkana kadar çalışmaya devam eder.
 • 2. Düzey Donma Korması: Cihaz stand-by konumda iken merkezi ısıtma suyu sensörü 6 derecede düşük bir sıcaklık algıladığında (merkezi ısıtma isteği varmış gibi) kombi çalışmaya başlar (brülör yanar). Donmaya karşı koruma şartları devam ettiği sürece yani; su sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıkana kadar brülör minumum kapasitede çalışır. Su sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıktığında brölör söner ve merkezi ısıtma sistemi devreden çıkar.
 • Aynı duru, sıcak kullanım suyu sensörü 6 dereceden düşük bir sıcaklık algıladığında meydana gelir, kombi çalışmaya başlar ve su sıcaklığı 15 derecenin üzerine çıktığında kombi stand-by konumuna geçer.

DİKKAT ! Cihazınızın donma koruması yapabilmesi için ON / OFF (AÇMA / KAPAMA) düğmesi ON konumunda (stand-by) olması gerekmektedir.

ECA Proteus Kombi Pompa Blokaj Koruması

Pompanın uzun süreli çalışmama durumlarında muhtemel bloke olma tehlikesine karşı pompa blokaj koruması, pompanın en son çalışma zamanından 24 saat sonra devreye girerek pompayı merkezi ısıtma konumunda 5 saniye çalıştırır. Monotermik modellerde, pompa blokaj korumasıyla beraber 3 yollu valf blokaj koruması da aktif hale gelerek bloke olmaya karşı pozisyonunu değiştirir.

ECA Proteus Kombinin Programlama Saatinin (Timer) Kullanılması (Opsiyonel)

Cihazınızı, kumanda panelinin üzerinde bulunan program saati ile 24 saat programlayabilirsiniz. 8 başlangıç ve 8 bitiş zamanı bildirerek toplam 8 program girişi yapabilir. Program saati elektrik kesilmelerine karşı 3 seneye kadar program değerlerini saklı tutar.

ECA Proteus Kombi Saatin Ayarlanması:

 • Sağ kayar anahtarını “saat simgesi” konumuna getirin.
 • “1…7” tuşuna basarak günü belirleyin. (Üst taraftaki okun gösterdiği rakam sırasıyla 1: Pazartesi, 2: Salı, … 7: Pazar gününü temsil etmektedir.)
 • “h” tuşuna basarak saat kısmının ayarını yapın.
 • “m” tuşuna basarak dakika kısmının ayarını yapın.
 • Sağ kayar anahtarını “RUN” konumuna getirin.

ECA Proteus Kombi Cihazın Programlanması:

 • Sağ kayar anahtarını “P” konumuna getirin.
 • “P” düğmesine basarak, ayarlamak istediğiniz program numarasını yan tarafta görün. (Ayarlanacak program başlangıç programı ise “ampule benzer simge” işareti ekranda belirecektir. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 numaralı programlar başlangıç programı, sırasıyla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 numaralı programlar bitiş programlarıdır.)
 • “1 … 7” tuşuna basarak başlangıç veya bitiş programının gününü ayarlayın (1: Pazartesi, 2: Salı, … 7: Pazar). Ayrıca tek gün ayarlaması dışında, sadece hafta için günleri için, sadece hafta sonları günleri için, pazar hariç diğer günler için ve son olarak haftanın 7 günü için, bu tuşu kullanıp seçim yaparak programlama yapabilirsiniz.
 • “h” tuşuna basarak saat kısmının ayarını yapın.
 • “m” tuşuna basarak dakika kısmının ayarını yapın.
 • Başlangıç ve bitiş programını yaptıktan sonra sağ kayar anahtarını “RUN” konumuna getirin.

ECA Proteus Kombi Programın Gözardı Edilmesi:

 • Eğer programımız cihaz çalışıyorken cihazı kapatmak veya cihaz daha programınıza göre çalışmaya başlamadan cihazı çalıştırmak istersen sağ alt köşedeki “x->” tuşuna basın. Bu tuşa programımız çalışıyorken basıldığında cihazın çalışması durur. Program bitiş zamanında ise tuşun özelliği ortadan kalkar. Aynı şekilde cihaz programla devreye girmeden önce basıldığında cihaz çalışmaya başlar ve program bitiş zamanında cihaz otomatik olarak durur ve bu tuşunda özelliği ortadan kalkar. Bu tuş sadece sağ kayar anahtarı “RUN” konumunda iken çalışır ve ekranda tuşun şekli belirir.

ECA Proteus Kombi Elle Kontrol Etme:

 • Cihazı elle kontrol etmek için program saatinin sol üst kısmında bulunan ayar anahtar kullanılır. Sol kayar anahtar “I” konumunda iken cihaz sürekli çalışır. Sol kayar anahtar “0” konumunda iken cihaz kapatılır. Sol kayar anahtar “AUTO” konumunda ike cihazın çalışması programlamaya göre çalışır.

Eca Proteus Kombi Saatin Sıfırlanması:

 • Saatin tüm ayarlarının sıfırlanıp yeni baştan programlanması için saatin en alt kısmında bulunan “R” tuşuna sağ kayar anahtar “RUN” konumunda iken basılması yeterlidir. Böylece tüm hafızadaki programlar ve saat sıfırlanır.

Eca Proteus Kombi Kış Konumunda Programlama:

 • Program saatinden programlamanızı yapınız.
 • Cihazın OF / OFF (Açma / Kapatma) düğmesini “ON” konumuna getiriniz.
 • Ayar düğmesiyle merkezi ısıtma (kalorifer tesisatı) su sıcaklığını arzuladığınız sıcaklık derecesine ayarlayınız.
 • Program saati ayarladığınız zaman dilimine ulaşınca cihazınız çalışacak (merkezi ısıtma sistemi devreye girecek) ve ayarladığınız sıcaklık derecesini sabit tutacaktır. Durması için ayarladığınız zaman dilimine ulaşınca cihazınız duracaktır.

ECA Proteus Kombi Gaz Dönüşümü

 • LPG’den doğalgaza veya doğalgazdan LPG’ye gaz dönüşüm işlemi kesinlikle servis tarafından yapılmalıdır.
 • Gaz dönüşüm işlemi gaz valfi üzerinden gaz basınç ayarları (kapasite ayarları), brülör enjektör memelerinin değişimi ve ekran kartı üzerinde jumper ayarı olmak üzere 3 kısımdan oluşur.

ECA Proteus Kombi Gaz Basınç Ayarı:

 • Kullanılan gaz türüne göre çalışma basınçları farklıdır. Bu yüzden, gaz dönüşümünden sonra gaz valf üzerinden minumum ve maksimum gaz basınçlarının ayarlanması gerekir. Cihazın ısıtma kapasitesi direk olarak gaz basıncına bağlı olduğundan çalışma basınç aralığının belirlenmesi ile aynı zamanda cihazın (mekanik olarak) minumum ve maksimum ısıtma kapasitesi de ayarlanmış olur.
Gaz TipiMax Gaz Basıncı (mbar)Min Gaz Basıncı (mbar)
Doğalgaz11,9 mbar/td>1,4 mbar/td>
LPG28 mbar/td>3,6 mbar/td>
 • Öncelikle, ayarlar yapılırken cihaz maksimum çıkış basıncı ayarlanırken maksimum kapasitede (işletimde), minimum çıkış basıncı ayarlanırken minumum kapasitede (işletimde) çalışıyor olması gerekir,
 • Ön panel çıkartılır,
 • Kumanda paneli aşağıya doğru açarak gaz valfine ulaşılır.

ECA Proteus Kombi Maksimum Çıkış Basıncının Ayarlanması:

 • Cihaz maksimum işletim konumuna alını.
 • Çıkış basıncı ölçüm ağzı vidası gevşetilir.
 • Çıkış basıncı (ø9 mm) ölçüm ağzına U manometre bağlannır.
 • Maksimum basınç regülatörü ayar vidasının (koruma kapağı çıkarıldıktan sonra), saat yönünde yavaşça çevrilmesiyle brülöre giden gaz akışı artar, tersi durumda azalır.
 • U manometreden basınç değerleri izlenerek istenen basınç değeri elde edilir. Maksimum çıkış basıncının ayarlanması sadece doğalgaz için yapılır, LPG için maksimum basınç regülatörü ayar vidası sonuna kadar sıkılır.

ECA Proteus Kombi Minumum Çıkış Basıncının Ayarlanması:

 • Cihaz minumum işletim konumuna alıır.
 • Çıkış basıncı (ø9 mm) ölçüm ağzına U manometre bağlanır.
 • Mekanik minimum ayar vidası saat yönünde çerilmesiyle gaz akışı azalır, tersi durumda artar.
 • U manometreden basınç değerleri izlenerek istenen basınç değeri elde edilir.
 • Ayarların yapılmasından sonra gaz valfi çıkış basıncının ölçümü için çıkış basıncı ölçüm ağzından çıkarılan vida tekrar yerine takılarak sıkılması unutulmamalıdır.
 • Sökülen ön panel ve kumanda paneli tekrar yerlerine takılır.

ECA Proteus Kombi Enjektör Memeleri Değişimi

TEHLİKE: Enjektör memelerinin değişimi süresince gaz hattı vanası ve elektrik devresi kesinlikle kapalı olmalıdır.

 • Cihaz OFF konumuna getirilir ve gaz vanası kapatılır,
 • Ön panel çıkarılarak kumanda paneli öne doğru eğilir,
 • Yanma gövdesi kapağı sökülür,
 • Brülör sökülerek brülör manifolduna ulaşılır,
 • Yakıt cinsine uygun enjektör takılmalıdır. Brülör üzerinde 11 adet enjektör vardır.
Yakıt TipiEnjektör Çapı (Worgas Brülör)Enjektör Çapı (Polidoro Brülör)
Doğalgazø 1,35 mmø 1,32 mm
LPGø 0,79 mmø 0,79 mm

ECA Proteus Kombi Jumper Ayarı

Cihaz LPG’ye ayarlandığında ekran kartının arkasında bulunan x7 jumper’i köprülenmelidir. Doğalgaz’a ayarlı ise x7 jumper’i açık devre olmalıdır.

TEHLİKE: Gaz kaçağı sonucu yangın, patlama, ciddi yaralanma ya da ölüm tehlikesi bulunduğundan dönüşüm sonrasında aşağıdaki gibi kaçak testi yapılmalıdır.

Gaz Kaçak Testi:

 • Sabunlu su ile elde edilen köpüğü, tüm gaz boru bağlantılarına sürün. Kabarcık oluşması, bağlantıda gaz kaçağı bulunduğunu gösterir.
 • Gaz kaçağı tespit edilmişse, bu bağlantıyı iyice sıkın.
 • Bağlantı yerlerine köpük uygulayarak kaçak olup olmadığını kontrol edin.
 • Gaz kaçağı devam ediyorsa sızdırmazlık elemanını (conta) ve/veya bağlantı parçalarını değiştirin.

DİKKAT: Gaz kaçak testi sırasında sabunlu su ve köpük elektrik bağlantılarından uzak tutulmalıdır.

ECA Proteus Kombi Hata & Arızalarının Tespiti ve Giderilmesi

ECA Proteus Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Cihazın emniyetli çalışabilmesi amacıyla çeşitli kontroller mevcuttur. Bu kontrollerde aksaklıklar oluştuğu zaman veya izlenen değerlerde anormallikler söz konusu olduğunda cihaz hata veya arıza durumuna geçer. Bu durum, kontrol paneli üzerinde bulunan LED’ler (ikaz lambaları) görsel olarak sizi uyaracaktır.

Cihazınızın emniyetini iki türlü sağlanmıştır:

 • Hata durumları
 • Arıza durumları

Cihazınızda meydana gelen bir hata durumunda cihazınız kilitlenme pozisyonuna geçecektir. Örneğin ateşleme yapamadığı için brülör yanmadı, aşırı ısınma oldu ve diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı gibi. Bu durumda, ikaz lambaları yanıp sönerek hatayı bildireceklerdir. Reset düğmesi basılarak bu hatalar giderilmeye çalışılır. Ancak tekrarlanıyorsa servise haber verilmelidir.

Kilitlenme durumlarında (brülör yanmadı, aşırı sıcaklık kilitlenmesi, diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı):

 • Reset butonuna 2 saniye süreyle basılı tutun, anakart resetlenecek ve cihaz Stand-by konuma geçecektir.

Bir arıza durumunda ise cihazınız bloke pozisyonuna geçecektir. Bloke olma durumlarında (merkezi ısıtma sensörü arızası, sıcak kullanma suyu sensörü arızası, baca gazı uyarısı, düşük su basıncı uyarısı) ise arıza resetlenemez, arızaya sebep olan sorunun giderilmesi gerekir. Örneğin, bir sıcaklık değerinin sınır değerini aşması durumunda, bir miktar süre ertesinde değerin normale dönmesi ile sistem kendiliğinden resetlenir.

UyarılarL3L4L6L7
Anakart ile iletişim kesintisi uyarısıHızlı Yanıp SönmeHızlı Yanıp SönmeHızlı Yanıp SönmeHızlı Yanıp Sönme
Alev yok kilitlenmesi (Brülör yanmadı)YanmıyorYanıyorYanmıyorYanmıyor
Merkezi ısıtma ssörü arızası (Kısa devre / Açık devre)Hızlı Yanıp SönmeYanıyorYanmıyorYanmıyor
Sıcak kullanma suyu sensörü arızası (Kısa devre / Açık devre)YanmıyorYanıyorHızlı Yanıp SönmeYanmıyor
Aşırı sıcaklık kilitlenmesiYanmıyorHızlı yanıp sönmeYanmıyorYanmıyor
Diferansiyel hava basıncı anahtarı uyarısı (Hermetik modellerde)YanmıyorYanıyorYanmıyorHızlı Yanıp Sönme
Düşük su basıncuyarısıYanmıyorYanıyorHızlı yanıp sönmeHızlı yanıp sönme
KartYanıyorHızlı yanıp sönmeYanıyorYanıyor

Hatalar ve Arızaların Çözümü İçin Yapılması Gerekenler

Hata / ArızaMuhtemel NedenÇözüm
1- Açma / Kapatma düğmesini “ON” konumuna getirdiniz. Cihaz çalışmıyor (L3 ikaz lambası yanıp sönmüyor).Cihaza elektrik gelmiyordur.Prizi ve sigortaları kontrol ediniz.
2- Alev yok kilitlenmesi: Açma / Kapatma düğmesini “ON” konumuna getirdiniz. L3 ikaz lambası yanıp söndükten bir müddet sonra L4 ikaz lambası sürekli yanarak cihaz hata konumuna geçiyor.Elektronik ateşleme gerçekleşmemiştir. 5 ateşleme denemesinin ardından brülörde alev oluşmadığında meydana gelir.Reset düğmesine basarak ateşlemeyi devam ettiriniz. Reset sonrası otomatik ateşlemeden sonuç almıyorsanız gaz giriş vanası açık mı kontrol ediniz. Hala sonuç alamıyorsanız servis çağırınız.
3- Merkezi ısıtma devresi arızası: L3 ikaz lambası hızlı yanıp sönüyor, L4 sürekli yanıyor.Eğer merkezi ısıtma sensörü normal çalışma aralığının dışın çıkarsa ve bu durum 10 saniyeden fazla sürerse sistem bloke olur.Kalorifer devresi giriş vanaları ve radyatör vanalarının açık olup, olmadığını kontrol ediniz. Sensör normal çalışma aralığına tekrar geri dönmedikçe sistem bloke vaziyette kalır ve ısı talepleri karşılanmaz. Tekrarlanıyorsa servis çağırınız.
4- Sıcak kullanma suyu sensörü arızası: L6 ikaz lambası hızlı yanıp sönüyor. L4 sürekli yanıyor.Eğer sıcak kullanım suyu sensörü normal çalışma aralığının dışına çıkarsa ve bu durum 10 saniyeden fazla sürerse sistem bloke olur.Kalorifer devresi giriş vanaları ve radyatör vanalarının açık olup, olmadığını kontrol ediniz. Sensör normal çalışma aralığına tekrar geri dönmedikçe sistem bloke vaziyete kalır ve ısı talepleri karşılanmaz. Tekrarlanıyorsa servis çağırınız.
5- Aşırı sıcaklık kilitlenmesi: L4 ikaz lambası hızlı yanıp sönüyor.Aşırı sıcaklık termostatı (limit termostat) açıldığında aşırı sıcaklık kilitlenmesi meydana gelir.Baca çıkışında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol diniz. Baca bağlantılarını kontrol ediniz. Reset düğmesine basınız. Reset sonrası sonuç alamıyorsanız (tekrarlanıyorsa) servis çağırınız.
6- Diferansiyel hava basınç anahtarı uyarısı (hermetik kombilerde): L7 ikaz lambası hızlı yanıp sönüyor. L4 sürekli yanıyor.Baca çekişinde problem olduğunda meydana gelir.Baca bağlantılarını kontrol ediniz. Baca çıkışında bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz. Reset düğmesine basınız. Reset sonrası sonuç alamıyorsanız (tekrarlanıyorsa) servis çağırınız.
7- Düşük su basıncı uyarısı: L6 ve L7 ikaz lambaları hızlı yanıp sönüyor. L4 sürekli yanıyor.Su basınç anahtarı cihazınız için sakıncalı düşük su basıncı algıladığında sistem bloke olur.Vanalarnızı ve tesisatınızı kaçaklara karşı kontrol ediniz.
8- Anakart ile iletişim kesintisi uyarısı: Tüm LED’ler hızlı yanıp sönüyor.Servis çağırınız.
.9- Diğer anakart arızaları: L3, L6, L7 sürekli yanıyor, L4 hızlı yanıp sönüyor.Servis çağırınız.

ECA Proteus Kombi Emniyet Kuralları ve Uyarılar

Emniyet Kuralları:

 • Gaz kokusu hissedilmesi durumunda;
  • Cihazın gaz vanasını ve gaz ile çalışan diğer tüm cihazların vanalarını kapatın,
  • Kibrit, çakmak vb. yakmayın, sigaranızı söndürün.
  • Kapı ve pencerelerinizi açarak bulunduğunuz ortamı havalandırın,
  • Elektrikli cihazların düğmelerine ve fişlerine kesinlikle dokunmayın,
  • Daire ve bina girişindeki gaz vanalarını kapatın,
  • Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonları kullanmayın,
  • Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz şirketine haber verin ve durumu en yakın servise bildirin.
 • Yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan maddeleri cihazınızın yakınında bulundurmayınız ve kullanmayınız.
 • Temizlik, gaz kaçak testi vb. işlemler sırasında su, köpük gibi maddeleri elektriksel bağlantılardan uzak tutunuz.
 • Cihazınızda yakıt olarak LPG (tüp gaz) kullanıyorsanız cihazla gaz tüpü arasındaki bağlantıların zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmaması için gaz tüpünü kesinlikle sallamayınız veya yatırmayınız.
 • Cihazınızın bulunduğu ortamda atmosfere açılan havalandırma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayınız.

Tesisat Bağlantısı

 • Cihazınızı mutlaka 230V AC, 50 HZ topraklı priz hattına bağlayınız.
 • Cihazınızın montajı yapılmadan önce doğalgaz, kalorifer (merkezi ısıtma) ve sıcak kullanım suyu tesisatlarının hazır olması gerekir. Doğalgaz tesisatı, yetkili bir mühendislik bürosu tarafından projelendirilmiş, onaylatılmış ve yaptırılmış olmalıdır.

ECA Proteus Kombi Genel Özellikleri

ECA Proteus hermetik kombiler, merkezi ısıtma ve sıcak kullanım suyu kullanımına yöneliktir. Proteus hermetik kombiler doğalgaz veya LPG ile çalışabilir.

Servis ve bakım kolaylığı sağlayan tasarımı ve 720x400x330 mm boyutları ile kullanım yerlerinde mekan tasarrufu sağlar. Yuvarlak hatları ve tasarımı ile zarif bir görünümü vardır. Kumanda paneli, ergonomik bir yapıda tasarlanmıştır. Çalışma fonksiyonları, kalorifer devresi, olası arızalarda arıza durumları, ayar değerleri ve kumanda paneli üzerinden görülebilir.

Cihazın çalışma fonksiyonları ve güvenliği tek bir merkez, “anakart” üzerinden sağlanır. Anakart; gaz valfi, fan, srkülayon pompası ve 3 yollu vanayı kumanda eder. Brülör de alev olup olmadığını ön panelde bulunan gözetleme camından izlenebilir.

DİKKAT: Alev modülasyonunun izlenmesi sırasında gözetleme camı çevresine doğrudan teması edilmesi yanma tehlikesine karşı sakıncalıdır.

Brülör, sıcaklık ve ısıl gerilmelere dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Özel tasarımı ile sessiz çalışır, gazın homojen dağılması sonucu verimli ve temiz bir yanma sağlar. Brülöre uygun olarak ideal boyutlarda, asgari ısı kaybıyla yüksek verim ve düşük gaz emisyonu sağlayan mükemmel izolasyonlu bir yanma odası tasarlanmıştır. Brülör ve yanma odasının bu özellikleri sayesinde yakıt tasarrufu sağlanır, ayrıca minimum gürültü seviyesi elde edilir.

Sirkülasyon pompası, otomatik purjörlü, üç devirli ve her tesisata uygundur. Cihazın, tesisattaki ısıl yığılmaları engelleyen “pump over-run” özelliği vardır. Merkezi ısıtma ve/veya sıcak kullanım suyu ihtiyacı sona erdikten sonra bu özellik ile sirkülsyon pompası belli bir süre daha çalışmaya devam eder.

Isıl şok engelleyici biçimde tasarlanmış, uzun ömürlü, kireç tutmayan bakın eşanjör ile yüksek verim elde edilir.

Ayrıca konforlu ve verimli sıcak kullanım suyu cihazın içerisindeki 2. bir çelik plaka eşanjör le sağlanır.

Cihazda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin he de cihazın emniyeti sağlanmıştır. Bu emniyet sistemleri:

 • Baca Emniyeti
 • Alev Sönme Emniyeti
 • Aşırı Sıcaklık Emniyeti (105 °C)
 • Kullanma Suyu Aşırı Isınma Emniyeti (75 °C)
 • Kalorifer Devresi Suyu Aşırı Isınma Emniyeti (95 °C)
 • Yüksek Su Basınç Emniyeti (3 Bar)
 • Düşük Su Basıncı Emniyeti (0,6 Bar)
 • Düşük Voltaj Emniyeti (165V AC)
 • Sıcak Su Yığılma Emniyeti (By-pass devresi ve pompa ek çalışma)
 • Donma Emniyeti (Donma emniyetinin çalışabilmesi için cihazın ON konumunda (Stand-by) olması gerekir.)
 • Pompa Sıkışma Emniyeti
 • 3 Yollu Valf Sıkışma Emniyeti
 • Otomatik Hava Purjörü
 • Genleşme Tankı

ECA Proteus Kombi İlk Çalıştırma ve Kullanım

İlk Çalıştırma Öncesi Yapılması Gereken Son Kontroller ve İşlemler:

 • Kombin TSE ve yetkili gaz şirketi standartlarına uygun olarak montaj yerinin belirlenip duvara asılması; baca, elektrik, su ve gaz boruları bağlantılarının tamamlanarak montaj işleminin bitirilmesi neticesinde aşağıdaki kontroller ve işlemler yetkili tesisatçı bayi tarafından yapılmalıdır.
  • Kombiye ve Kalorifer Tesisatına Su Doldurulması
   • Öncelikle tüm radyatör vanaları açılır.
   • Kombinin kalorifer gidiş ve hatlarındaki vanaların açık olduğunu kontrol ediniz.
   • Bu işlemde sonra doldurma vanasını yavaşça açarak su doldurma işlemini başlatınız.
   • Su doldurma işlemi yapılırken, cihazınızın kontrol paneli üzerindeki termomanometreden de tesisat su basınç ibresi takip edilir. Termomanometrede basınç değr 1,5 – 2 bar arasında olmalıdır. Bu değere ulaşıldığında doldurma vanasını kapatınız.
   • Kalorifer devresinde hava olup olmadığı radyatör üzerindeki purjörlerden kontrol edilir. Tam verimli ısınma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir. Ayrıca ihtiyaç duyulması haline cihazınızın genleşme tankı üzerinde yer alan purjör yardımı ile de hava tahliye edilebilir.
   • Hava tahliyesi yapıldıktan sonra termomanometreden su basıncını tekrar kontrol ediniz, azalması durumunda su doldurma işlemini tekrarlayınız.
   • Son olarak radyatörlerde, tesisat borularında ve bağlantılara sızıntı olup olmadığı kontrl ediniz.
  • Sıcak su musluğunu açarak kullanım suyu tesisatını kontrol ediniz. Tesisat borularında herhangi bir sızıntı olup olmadığına bakınız.
  • Atık gaz baca grubu talimatlarına uygun olarak orjinal parçalardan kurulmuş olmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu